?d58a8b2a39488125e3d2ff4330eac2ab" type="text/javascript">

Tehnika

Promotivni tehnički predmeti - dvogledi, teleskopi, kompasi, noževi, setovi za napajanje, kompleti alata, svjetiljke, računalna oprema, gsm oprema, laseri, kalkulatori, meteorološke stanice, termometri, punjači, svi zvučni i slikovni pribor.