Opći uvjeti nagradne igre na Facebooku, Instagram profilu, web stranici i vijestima Promosvijet

(u daljnjem tekstu: pravila)

 

1. Organizator nagradne igre

 

Organizator i izvođač nagradnih igara je tvrtka Ganima d.o.o., Kružna ulica 53, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: organizator).

 

2. Trajanje nagradnih igara

 

Trajanje svake nagradne igre određuje se svaki put, s čim organizator obavještava korisnike o nagradnoj igri.

 

3. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnim igrama

 

U nagradnim igrama mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe koje su napunile 15 godina i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prihvaćaju ova pravila sudjelovanja. Organizator ne dopušta sudjelovanje osoba koje ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje i ne preuzima odgovornost, za slučaj sudjelovanja osoba koje će lažno dokazati svoju dob preko 15 godina.

 

Oni mogu sudjelovati u nagradnim igrama, ali ne mogu ih izvlačiti i nagrađivati, zaposlenici organizatora i njihovi članovi uže obitelji te ostale osobe koje su uključene u organizaciju nagradne igre. Osobe koje nemaju vlastiti Facebook ili Instagram profil ili adresu e-pošte ne mogu sudjelovati u nagradnim igrama.

 

4. Način sudjelovanja u nagradnim igrama

 

Prijava za nagradne igre

Način na koji korisnik može sudjelovati u nagradnoj igri određuje se svaki put u objavi pojedinačne nagradne igre, kojom organizator informira korisnike o nagradnoj igri. Sudjelovanjem u nagradnim igrama smatra se da korisnik pristaje na ta pravila. Povezanost s tim pravilima navedena je u najavi kada je objavljena pojedinačna nagradna igra, kojom organizator obavještava korisnike o pojedinačnoj nagradnoj igri.

 

Način suradnje

Pobjednici će biti određeni nasumičnim izvlačenjem. Sve izvlačenje nagrada bit će

provodi se na adresi organizatora pod nadzorom tročlanog povjerenstva koje imenuje organizator. Tijekom izvlačenja nagrada, komisija će provesti ukupno onoliko izvlačenja koliko je utvrdio organizator nagradnog izvlačenja.

 

Svaki korisnik (čak i ako koristi različite Facebook, Instagram račune ili adrese e-pošte) može sudjelovati u nagradnom izvlačenju samo jednom. Korisnik može dobiti maksimalno 1 nagradu u svakoj nagradnoj igri.

 

Korisnik može biti pravna ili fizička osoba koja u svrhu provođenja nagradne igre ostavlja sljedeće podatke: ime, prezime, poštansku adresu, primatelj (glavne) nagrade.

 

5. Ždrijeb pobjednika

 

Izvlačenje će se održati na dan koji odredi organizator nagradne igre u trenutku objave, čime organizator obavještava korisnike o nagradnoj igri. Svi sudionici koji su sudjelovali u nagradnom izvlačenju u skladu s pravilima u navedenom razdoblju bit će uključeni u izvlačenju.

 

U komentarima ispod objave na Facebooku ili Instagramu ili objavljuje poziv za davanje podataka (ime, prezime, poštanska adresa) za potrebe predaje nagrade na e-adresu ili na web mjesto organizatora.

 

Ako dobitnici nagrade ne obavijeste organizatora sa svojim podacima u navedenom roku (5 dana) u obavijesti o nagradi koju je primio organizator, kontaktira se prva nagradna rezerva koja opet ima 5 dana za dostavu podataka. Nakon drugog neuspjelog pokušaja dodjele nagrade, nagrada se ne dodjeljuje.

 

Nakon svakog izvlačenja, komisija priprema zapisnik s popisom pobjednika. Zapisnici će se čuvati na adresi organizatora još godinu dana nakon završetka izvlačenja nagrada.

 

6. Nagradni fond

 

Nagradni fond određuje se za svaku nagradnu igru zasebno i navodi se u najavi nagradne igre.

 

7. Predstavljanje nagrada

 

Nagrade se šalju redovnom poštom ili dobitnik se naknadno može dogovoriti o mjestu i načinu prikupljanja s organizatorom nagradne igre. Ako dobitnik u roku od 5 dana nakon poziva organizatora ne dostavi svoje podatke (ime, prezime i poštansku adresu), nagrada se neće dodijeliti

 

8. Opće informacije o nagradama i dobitnicima

 

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Imena i prezimena dobitnika bit će objavljena na dan izvlačenja na Facebooku, Instagramu, web stranici organizatora ili putem e-maila.

 

Organizator nagradne igre zadržava pravo ne dodjeljivanja nagrade ako se utvrdi da je korisnik sudjelovao u nagradnoj igri kršeći pravila nagradne igre.

 

Ako pobjednik ne želi prihvatiti nagradu, organizator može pismenim putem obavijestiti organizatora na adresu: „Ganima d.o.o., Kružna ulica 53, 10000 Zagreb“ ili putem e-maila na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz napomenu Nagradna igra sa naslovom __________ na __________.

 

Ako pobjednik ne može biti obaviješten ili mu je nagrada uručena, gubi pravo na nagradu. Nagrade se ne mogu isplatiti u gotovini, nagrada se ne može prenijeti na treću osobu i nije moguće zamijeniti nagrade.

 

Ako je dobitnik maloljetan, roditelji ili zakonski zastupnici moraju pismeno odobriti primitak nagrade.

 

9. Uporaba osobnih podataka

 

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik u nagradnoj igri omogućuje organizatoru prikupljanje, obradu i pohranu dostavljenih osobnih podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Organizator kao kontrolor bit će osobni podaci dobiveni od sudionika (adresa

Isključivo Organizator će kao kontrolor biti osobni podaci dobiveni od sudionika (adresa za sljedeće svrhe:

provedba nagradne igre u svim aspektima,

e-mailove, kao i ime, prezime i adresu dobitnika) koristili su obavijest dobitnika o rezultatu izvlačenja pobjednika,

slanje nagrada

primanje vijesti i ponuda od organizatora.

Objavljivanjem organizatora imena, prezimena, adrese i poreznog broja, na poziv organizatora, pobjednici izričito dopuštaju objavljivanje svog imena i prezimena na Facebooku, Instagram profilu i web stranici. Adresa će se koristiti samo za slanje nagrada, a porezni broj bit će korišten za vođenje evidencije.

 

Organizator nagradne igre se obvezuje da će s dostavljenim podacima postupati pažljivo i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Neće proslijediti podatke neovlaštenoj trećoj strani, osim ako je to nužno u svrhu izvlačenja nagradne igre. Organizator će koristiti dostavljene podatke isključivo u svrhu koja je prikazana i opisana u ovim pravilima.

 

Svaki sudionik može u bilo kojem trenutku pismeno zatražiti od organizatora na adresu: Ganima d.o.o., Kružna ulica 53, 10000 Zagreb, da prestane koristiti svoje osobne podatke.

 

Ako sudionik zatraži blokiranje ili brisanje osobnih podataka prije završetka nagradne igre, otkazat će svoje sudjelovanje u nagradnoj igri.

 

10. Ostale odredbe

 

Autorstvo

Sudionik jamči organizatoru da su sadržaji koji su ili. on će ih predati organizatoru, svojim i originalnim autorskim djelima zaštićenim autorskim pravima ili da ima odgovarajuća prava na djela i da predavanjem i prijenosom prava organizatoru ne krši autorska prava i druga prava trećih strana. Sudjelovanjem u ovom nagradnom izvlačenju sudionik isključivo i sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno, prenosi organizatoru sva materijalna autorska prava i druga autorska prava, naime o autorskom djelu, njegovom prijevodu, njegovim audiovizualnim adaptacijama ili na fotografijama stvorenim u vezi s autorskim pravom. Istodobno, sva materijalna autorska prava doprinosa sudionika u svrhu dovršetka autorskog djela prenose se isključivo i u smislu sadržaja, vremena i teritorija, bez ograničenja.

Isključenje odgovornosti organizatora

Organizator nije odgovoran za sudjelovanje u nagradnoj igri s netočnim podacima, niti za bilo kakvu štetu koja bi nastala zbog nagrada. Organizator nije odgovoran za bilo kakve posljedice koje proizlaze iz korištenja nagrada.

 

Organizator zadržava pravo promjene pravila ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni razlozi ili javnost. Organizator će obavijestiti sudionike o svim promjenama i novitetima nagradne igre objavom na Facebooku, Instagram profilu, web stranici ili putem adrese e-pošte.

 

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

ne funkcioniranje društvene mreže Facebook, Instagram,

nefunkcioniranje usluge zbog pogrešne uporabe ili nepoznavanja uporabe usluga,

nefunkcioniranje usluge zbog nestanka struje ugovornih partnera, nestanka struje ili drugih tehničkih smetnji koje mogu privremeno poremetiti upotrebu usluge,

sve nepoželjne posljedice koje bi sudionik pretrpio uslijed sudjelovanja u nagradnom izvlačenju,

bilo kakve posljedice korištenja nagrade.

Organizator zadržava pravo trajno isključiti sudionika koji ne postupa u skladu s pravilima sudjelovanja, širenja mržnje, vrijeđanja ili na drugi način neprimjeren govor iz sudjelovanja u nagradnoj igri. Odluka organizatora o svim pitanjima koja se odnose na nagradnu igru i povezana pravila je konačna i odnosi se na sve sudionike.

 

11. Rješavanje pritužbi

 

Sve pritužbe i reklamacije vezane uz svaku nagradnu igru rješava organizator.

 

12. Završne odredbe

 

Pravila nagradnih igara stupaju na snagu 13. svibnja 2020. godine.

 

Tijekom nagradne igre, pravila su dostupna na web mjestu organizatora.